Plåtslageritjänster i Värnamo med omnejd!

Tel: 0370 - 134 00


  • Hem
  • Plåtslageri
  • Om företaget
  • Kvalitet & Miljö
  • Referenser
  • Kontakt

Kvalitetspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring och i vårt arbete använder vi vedertagen plåt o byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

Kompetent personal samt egenkontroller säkerställer ett professionellt utförande under hela arbetet samt till slutkontroll. I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och tillsammans levererar vi efterfrågade byggplåtarbeten i rätt tid och till rätt utförande.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssytem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. och vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget som kundens miljöarbete.
Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. Vi källsorterar avfall och återvinner plåtmaterial i möjligaste mån och i vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade entreprenörer.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl psykiskt som ur ett socialt perspektiv och en bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, verktyg och organisation.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd säkerhets, skyddsutrustning när det krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

Duoplåt AB
Bangårdsgatan 57
331 35 Värnamo
Tel: 0370 - 134 00

Ola Bilén
Mobil: 073 - 44 72 302
E-post: ola@duoplat.se

© Copyright Duoplåt AB 2013
All Rights Reserved